Första advent-gott nytt år!

 Adventskalendern började i år med domsöndagsveckan eftersom Advent betyder ankomst och det är Jesu ankomst som firas både Domsöndagen och Adventstiden. Domsöndagen pratar om att en gång ska de fattiga och förtryckta, alla mobbade, alla misshandlade och fördrivna få sin upprättelse. Den första riktigt rättvisa rättegången ska hållas av den ende rättvisa domaren, Jesus, som också är världens mest hederlige och nåderika försvarsadvokat. Där kommer inga justitiemord att begås och ingen förövare kan köpa sig fri .
 
Domsöndagen har med framtidshoppet att göra och den avslutar kyrkoåret. Första advent börjar kyrkoåret och då minns vi och firar hur Jesus kom till oss ridande på en åsnehingt en arbetsåsninnas föl och innan dess föddes han i ett stall . Advent och jul är liksom gjorda för oss hästvänner. Därför blir dagens kalenderbild en bild av Smilla, 6 månader gammal  framför Jukkasjärvi kyrka där det idag var proppfullt av Andersmässfirare i färgglada högtidskläder eftersom det är en stor samisk kyrkhelg.
 
Ankomstens gåta blir ett tema i årets kalender, förändring och det som alltid upprepas kommer det att handla om.
 
Gott nytt år!
 
 
 
 

Hembesök

Nu ska vi hem till mig, till min barndoms stora konstupplevelse. Minst en gång i veckan satt jag här och tog in varje detalj i triptyken som visar både Laestadianismens historia och hela frälsningshistorien från Sinai berg med sina lagar till Andens vind över världen efter den första pingsten.
Här i en bild med kyrkan klädd i botens purpurfärg som den är på domsöndagen och i adventstid.
 
I norr syns "lagens tavla" där syns Lars Levi Laestadius i full färd med att predika bot och bättring som en sentida Johannes Döparen. Laestadius kände sig befryndad med denna bibliska gestalt och kallade sin tidning "Ens ropandes röst" efter hur Johannes beskrev sig själv i Bibeln som "rösten av en som ropar i öknen".
 
På bilden är det vinter och människor i traditionella kläder från nordligaste Tornedalen omvänder sig från stöld, superi och äktenskapsbrott. I bakgrunden syns fjäll som inte alls är naturtroget återgivna för de är symboler för lagens berg Sinai. Det är polarnatt och norrskenet strålar på himlen, men Laestadius skymmer Kristus för sina åhörare eftersom han ännu inte är omvänd själv. Han kan bara predika lagen ännu.
 
I den södra delen av triptyken är det sommar. Bildens huvudperson som står närmast mitten är här inte Laestadius utan Maria från Åsele, den "läsare" han mötte efter en personlig kris när ett av hans små barn, treårige Levi, dött. Han ordinerades då en predikoresa som förde honom till Åsele lappmark och i kyrkan där lyssnade Maria Clemensdotter på hans predikan och förstod att hans problem var att han inte mött Jesus som sin personlige frälsare så hon gick till honom efter gudstjänsten och talade evangelium till honom.
 
Laestadius biktade sig för Maria och fick av henne sina synder tillgivna. "I mötet med Maria fick jag en försmak av himmelrikets glädje" berättar Laestadius om den stunden. Efter det blir hans predikningar annorlunda, de får liv och människor börjar strömma till hans kyrka i Karesuando. Att det var en ny stor väckelse på gång, likt den första pingstdagen förstår man då en kvinna blir uppfylld av Helig Ande och börjar både sjunga och dansa i Anden när hon får sina synder förlåtna i Kristi namn och blod.
 
Hon syns på tavlan iklädd Karesuando-dräkt eftersom hon var same från Karesuando och till höger om henne syns ett par som tillsäger varandra förlåtelsen i Kristi namn och blod  i den traditionella klädseln för Lapplands andra urbefolkning, de finsktalande "lantalaiset" eller kväner, som de kallas i Norska Finnmark, lappar kallas de i Finland. De flesta laestadianer är samer och kväner ännu idag och bikten har fortfarande en särställning i väckelsen som ännu är inomkyrklig.
 
Mitt i sommartavlan står Johannes Raattamaa som blev Laestadius efterträdare, han var inte prästvigd utan kringresande lärare. Skolan kom till barnen på den tiden. Han kallas här "Raattamaa den milde", eftersom han likt evangelisten Johannes ständigt talade om hur viktigt det var att älska varandra. Maria har midnattssolen som gloria och hon ser rakt på Jesus på korset. Laestadius knäböjer vänd mot Jesus så alla i tavlan kan se honom på korset. Blommor växer i solen som aldrig går ner. Det är både 1850-tal, nutid och framtid-solen ska aldrig gå ner när Himlen landat den yttersta dagen.
 
Så dras våra blickar till centrum: Kristus. han bär sitt kors som den lidande människosonen och samtidigt sitter han på korset som på en tron, som den återkommande Christos Pantocrator, allhärskaren. Han är krönt med törnekransen som får kraften i smärtan från norrskenet i lagens vintertavla; straffet är lagt på Jesus. Men han har också en gloria av norrsken runt huvudet, eftersom han är den rättmätigt krönte konungen som ska döma världen rättvist och återupprätta sin skapelse.
 
Samtidigt svettas Jesus blod i Getsemane örtagård och han ser ut som en mycket plågad judisk man, ett utseende som många störde sig på när tavlan var ny. "Jesus såg ju inte ut så, han var ju blond med behagliga drag" men i Bibeln står det "Hans utseende kunde inte behaga oss" enligt 1917 års översättning av Jes. 53 och varför skulle juden Jesus se ut som en blondin från Vittangi?  Vid foten av tronen/korset växer en påsklilja upp, symbolen för uppståndelsen och början till det eviga sommarlivet i södra tavlan. Jesus ser rakt på oss som betraktar tavlan.
 
Sammantaget säger denna altartavla till mig: "Gud bevisar sin kärlek till oss, däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare." (Paulus i brevet till Galaterna)
 
Det här är min bästa Domsöndagsbild. Res till Jukkasjärvi och se den på riktigt, en relief i så starka färger blir aldrig rättvist återgiven på bild.
 

Domsöndagens anti-nationalistiska budskap

En sak som glöms i de våldsamma konstverken från västkyrkan är Domsöndagens universalistiska budskap: domen gäller alla, gammal och ung, man och kvinna, alla etniciteter. på exakt lika villkor I den vanliga målningen syns normalt sett enbart europeiska fysionomier och, alltför ofta, karikatyrer av judar. Resten av mänskligheten tigs ihjäl.
 
Därför är fredagens alternativkonstverk denna video av Michael Gungor Band:

Kristus Konungens dag

1929 hade totalitära rörelser och regimer börjat sprida sitt gift i Europa. Då gjorde den romersk katolska kyrkan en radikal förändring av kyrkoåret och började fira en ny festdag sista söndagen i oktober: Kristus Konungens dag i protest mot fascismen som redan hade tagit makten i Italien. Sedan kalenderreformen 1969 är den dagen flyttad till kyrkoårets sista söndag som sammanfaller med dagesn texter om Kristi återkomst.
 
Det är vad jag kallar en härligt subversiv handling och jag är stolt över att vara en kristen även om jag förstås inte medverkade vid det beslutet. Det var så smart att så tydligt rida spärr mot vålds- och maktdyrkan på detta finurliga och svårstoppade sätt. Hedervärt! Jag önskar att hela kyrkan rustades med samma mod och kreativitet som födde fram detta briljanta initiativ i denna tid.
 
Här en medeltida kalkmålning som visar Kristus som konung med sina fem sår från korset synliga en bild av Domsöndagens evangelium utan våldspornografi och jag tycker speciellt om att Jesus verkligen har tortyrsåren kvar på kroppen. Det är inte våldsutövande som ger honom makten och rätten att döma, det är att han blivit utsatt för våldet själv:
"Lammet som blev slaktat är värdigt
att ta emot makten
och få rikedom och vishet och styrka
och ära och härlighet och lovsång." Upp. 4:11
 
Kalkmålning från Härkeberga kyrka i Uppland.
 

Hesekiels syn om den yttersta dagen kapitel 47

 
Profeten Hesekiel enligt Michelangelo, en del av fresken i Sixtinska kapellet
 
"Nu var det en flod, jag kunde inte vada över den. Vattnet var så djupt att man måste simma. Det var en flod man inte kunde vada över. Han sade till mig: ”Ser du, människa?” Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: ”Detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.”
 
Den gängse bilden av Jesu återkomst, som i mycket kommer till oss från Hollywoods tolkningar, är dyster och skrämmande. Den märkliga Kristustolkningen i Pale Rider Clint Eastwoods hyllade regidebut sammanfattar i mycket bilden av domen som en våldsam slakt och Jesus som en bödel. Vår kultur har så svårt att lämna makt och våld därhän, vi har en grundskada som gör det svårt för oss att förstå Guds mäktiga kärlek och rättvisa som den beskrivs av Jesus och profeterna.
 
Vi är också så besatta av vilja att nå högt på den sociala stegen att vi inte ser hur hela Bibeln konsekvent håller den fattiges och förtrycktes perspektiv. Det är de mäktiga förövarna som tror sig vara säkra som ska vara rädda för Bibelns rättvisa, inte de små och förtryckta. De ska se fram emot Guds dom. Då ska de äntligen få rättvisa. Pale Rider ansluter sig till det sistnämnda, det mäktiga gruvbolaget får på moppo och den fattiga änkan får rättvisa. Men jag anser ändå att Pale Riders bild av Guds dom är skev. Gud behöver inte våld och vill inte ha våld.
 
Våldet i Bibeln dirigeras av Guds fiender: perserriket, romarriket, krigsherrar från jordens alla hörn, Fienden och enskilda våldsmän. Jesus är enligt Bibeln ingen bödel utan en rättvis domare som kan benåda och alltid ser till hela bilden. Hans dom är efterlängtad av hela skapelsen. Hollywoods tolkning där Jesus har "helvetet" i släptåg är helt skev. Jesus kommer med Himlen ner till jorden och låter rätten flöda fram som vatten, som en flod som aldrig sinar. Dagens domedagsbild blir därför denna ordbild av Hesekiel. Den är också en av Domsöndagstexterna.
 
 
 

Domens ängel

Efter ett besök i Chagall-muséet i Nice där många av Chagalls sakrala verk samlats är jag förtjust i hans konst. det var jag inte förut, tyckte hans lite naivistiska stil var jobbig på ett påträngande sätt. Nu gillar jag det påträngande, har man viktiga saker att säga ska man inte vara försagd.
 
Liksom den ortodoxa traditionen verkar Chagalls bild av domen vara mindre våldsromantisk än västerländsk kristen konsttradition.
 
Här hans bild av domens ängel:
 

Yttersta dagen

Den sista dagen i denna tidsålder har intresserat många konstnärer genom de snart tvåtusen år som kyrkan verkat. Trista bilder av sadistisk natur dominerar i den västliga traditionen. Men i den ortodoxa traditionen betonas inte våldspornografin utan skapelsens befrielse och Bibelns egna berättelser avbildas och googlar man på bilder av yttersta domen + ortodox får man bilder som denna:
Liknelsen om fåren och getterna som byzantisk mosaik, inga våldsamheter, bara en ikon som anknyter till Jesu ord i Matteus 25:
 
"När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

I den katolska/lutherska västkyrkliga traditionen har av någon anledning denna befrielsedag varit något att skrämma folk med och skräck leder ju aldrig till något konstruktivt. I den östliga traditionen betonas ständigt att Jesus befriar hela skapelsen enligt Paulus ord om att hela skapelsen längtar efter den dag när Himlen landar och jorden rensas från ondskan. I stället för att skrämma andra med skräckskildringar använder man veckans texter till självrannsakan, exempelvis med Maximos Bekännarens (580-662) ord:

Om det finns somliga du hatar och somliga du varken hatar eller älskar, och andra du älskar mycket och ytterligare några du älskar lite grand, kan du genom denna ojämlikhet känna igen att du är långt från den fullkomliga kärleken. Ty fullkomlig kärlek förutsätter att du älskar alla lika mycket.


Dixit Dominus, Händel på Domsöndagen


Domsöndag

 
Rundpussel från WWF är favoriten i skymningskurandet, helgens pussel visade fåglar i olika biotoper från hav till fjäll. på bilden är vi just klara :mormor, Aron och jag.
 
Idag börjar min adventskalender nu när kyrkoårets sista söndag snart är slut. Domssöndagen med temat Kristi återkomst är en av årets favoriter för mig. Den här eftertänksamma tiden i kyrkoåret passar årstiden och mig bra. Så här års vill jag läsa och begrunda, kura skymning och reflektera över livet. Lägga pussel är också en passande syssla så här års.
 
Domssöndagen har ingen positiv klang i svenksa öron, vilket jag har svårt att förstå. När brott begås vill vi normalt at straff utdöms. Tycker vi att straffet blev felaktigt säger vi inte att domstolarna ska stängas utan att jurister ska få bättre utbildning och lagarna ska förbättras. Jag tänker att Gud dömer absolut rättvist och utan hänseende till skenet eller samhällsställningen. Ingen slipad advokat skulle få en massmördare frikänd och ingen oskyldig skulle straffas i denna domstol, så vad är problemet?
 
Kanske inser fler än jag att allt vi gjort inte tål en rättslig prövning, men då glömmer man att Kristi återkomst är en upprättelse, en dom som befriar skapelsen ur dess orättvisa fångenskap under död och kaosmakter. Hur man än läser texterna så visar de att den kristna tron inte står likgiltig inför lidande och brott mot mänskligheten till skillnad från exempelvis Margot Wallström, vår nya utrikesminister.*
 
När jag läser om ISIS härjningar eller våldtäkterna i Kongo blir jag galet arg och ledsen, då finns bara en tröst att få Domsöndagens texter och Psaltaren 9: "Herren regerar i evighet, /han har rest sin tron för att döma. /Han råder rättvist över världen, /dömer folken med oväld. /Herren är en borg för den förtrampade, / en borg i tider av nöd. […] han har inte glömt de förtrycktas klagan […] Ty den fattige är ej för evigt glömd, /de förtrycktas hopp inte borta för alltid."
 
Det är ju så att ondskans frukter inte drabbar lika. Det är alltid en fattig, liten förtryckt människa som blir mobbad, misshandlad och bestulen. På andra sidan skranket står de mäktiga som alltid klarar sig undan, vilka vidriga brott de än begår. Just Domsöndagens texter visar tydligt att Bibeln är skriven ur de fattigas perspektiv, de misshandlade kvinnornas, de förtrycktas, de förslavades, de utfattigas perspektiv. Mycket i Bibeln kan verka inkonsekvent, men aldrig det perspektivet.
 
Domsöndagens väder gav tyngd och allvar åt tillvaron, ibland är det just vad jag behöver
 
 
*När ska Sverige få en utrikesminister som man inte måste skämmas för? Var Anna Lind den sista?
 
 
 
 

Renrena hästar-inte än!

 Här där jag bor i norra glesbygden förekommer fortfarande fri betesdrift av tamdjur, jag är så gammal så jag minns hur fjällkor i Kaalasjärvis systerby på Gällivare-sidan av älven: Fjällnäs, sprang lösa hela sommaren och ibland blockerade byvägen. Men det finns inte längre mjölkkor i de nordligaste kommunerna Kiruna och Gällivare. Däremot finns det fortfarande renar ute i skogarna. Därför tränar man jakthundar för att bli renrena. Det innebär att de inte ska jaga renar som de jagar älg. De ska helt enkelt inte bry sig om renarna.
 
Läskiga monster, tycker Smilla, dessa fredliga små renar.
 
Mina hundar är härligt obrydda om renar men mina hästar är inte renrena, åtminstone inte den yngsta av dem, trots en uppväxt i renbetesland. Smilla lyfter inte på ett ögonbryn ens när en skoter svischar förbi, hundspann är inte farliga för fem öre och inga monster ryms i traktorer och timmerbilar, men de beskedliga renarna som springer bort när vi kommer travande är jättefarliga tycker hon.
"Matte det står ett gäng läskiga monster där borta, är du säker på att vi ska gå dit?"
 
Idag tänkte jag att nu måste hon lära sig leva med renar och inte plantera hovarna i backen vartannat steg när hon känner vittring av dem på kilometers håll. Jag gick helt sonika ner på backen, man är ju alltid mycket mer auktoritär på marken än på hästryggen och ledde henne och Chateau rakt in i hjorden. Det tog en timme. Gå ett steg stå och vänta fem-tio minuter tills hon kunde förmå sig till att ta ett steg till . Gå ett steg, stå och vänta osv.
Till slut var vi tillräckligt nära, renarna blev mer och mer vana vid de tre mystiska varelserna som mycket långsamt närmade sig dem och betade nu lugnt vidare. Då fick Smilla morot och så tyckte jag att jag kunde sitta upp på Chateau och rida hemåt igen. Snigeltempot var då helt utbytt mot en mycket raskt taktande ökad skritt blandad med trav.
 
På hemvägen gick det snabbare, svårt att få icke-suddiga bilder på mina pållar som tävlade hemåt, i skritttävling hade de diskats, väldigt mycket var både trav- och galoppsteg. När vi kom till vår  "egen" hästväg fick Smilla springa lös. Då var hon helt slut av alla intryck och den långa turen så hon galopperade knappt mer än några steg.
 
Ja, det blir nästa träningsprojekt; passera renar utan problem, renrena hästar.

Barockpärlan Tove Jansson sent i november

 
 Jag älskar Tove Janssons litterära verk, jag tror nog att jag gillar henne också fast jag inte är personligt bekant med henne, hennes röst är fantastisk. Och det är inte bara dialekten. Som barn tyckte jag dock inte alls om Mumintrollen, jag tyckte de var skrämmande pga de förfärliga minnena från ett barnprogram när jag var liten och någon konstnärlig teatergrupp slaktade Muminfamiljen och bombade Mumindalen genom att iförda mumindräkter utföra pantomimer och emellanåt ta av sig huvudena (!) och tala. Fasansfullt!
 
Jag tillhör absolut inte de känsliga som blev skadade av Staffan Westerberg, tvärtom älskade jag allt han gjorde från Vilse i pannkakan till Lille Luj och Änglaljus i strumpornas hus. Men den där mumingiljotineringen kunde jag inte med. Sedan försökte jag som sjuåring läsa Vem ska trösta Knyttet skriven med Jansons vackra skrivstil, tyvärr för svårläst för mig som fick lära mig skriva skrivstil på egen hand i tonåren.
 
Min återkomst till Mumindalen blev genom mina barn som såg den orättvist utskällda japanska animerade Muminserien och lyssnade till Vem ska trösta Knyttet tonsatt av Peter Lundblad. Den sistnämnda älskades högt av äldsta dottern H-F som lyssnade om och om igen och grät floder. Sedan kom Den farliga resan till oss, nu moderniserad för oss som inte lärt skrivstil i skolan:
" I morse var Susanna på fasansfullt humör, hon grälade på katten, det är ju så man gör. För den var rysligt gammal, dessutom var den lat, den tillhörde de katter som bara älskar mat:" , Ja, ni ser, jag kan den utantill. Barnen och jag älskar den.
 
Nu läser jag allt av Jansson, om och om igen*. Och lyssnar, när hon läser själv. Hon skriver ju så lyriskt om sommaren men det är ändå nu, sent i november, hon passar mig bäst. Här kan man lyssna till Tove Janssons uppläsning av Sent i november.
 
Tove Jansson omgiven av muminfamiljen med huvudena i behåll
 
 
* Däremot vill jag aldrig se den där förfärliga muminmassakern igen. Jag har svårt att förlika mig med att deras fåniga teaterexperiment utestängde mig från Mumindalen i så många år. Eftersom denna blogg inte har åldersgräns kan jag inte helelr visa en bild av eländet.
 
 
 
 

Härliga häst!

Omgiven av barn, det gillar min gamla ponny
 
Ibland stämmer allt och så var det med ridningen idag. På morgonen var vi på bustur med båda hundarna och båda hästarna. Smilla fick galoppera lös för i sådant här väder med snöfall och mulet är ingen annan ute och går tidigt på morgonen. Chateau var som vanligt denna höst:  jättepigg och glad.
 
På eftermiddagen gav vi oss ut igen men nu fick Smilla stanna hemma och äta och Chateau tränade styrka. Hon var i toppform, fokuserad och bjöd på piaff på bara lite skak i lång tygel, piruetter i skritt och trav och galoppanslag, passage och skolgalopp, ja allt man kan tänka sig utom levaden som hon tar till ibland när allt är så här bra. Får se vad hon hittar på i morgon.
 
Naturlgtvis finns inga bildbevis det vet ju alla att det sällan finns någon fotograf i närheten när allt är så här perfekt. Men det finns bilder från Arons dröm som gick i uppfyllelse i onsdags: att ha med sig sin egen ponny på ridkursen. Hon är ju så bra med barn också.
 
På ridskolan skötte hon sig utmärkt fast Aron tyckte hon travade för fort och höll in när det skulle bli trav, tyvärr är han nu i den där ängsliga åldern, men den går ju över och han har ju en trygg häst.
 
 
 
 

The Fairy Queen

Klart Barockblogenn ska ha med barockopera i november. Klaus skickade denna fina länk med Sylvia MacNaire som verkligen kan sjunga sotto voce även i de allra högsta partierna av "O Let Me Weep" ur  Purcells The Fairy Queen.

Poesi i november II: Nicenska trosbekännelsen

Ikon föreställande konciliet i Nicea med trosbekänneslen på grekiska, även bilder från koncilier var vackrare förr
 
Blev idag påmind om denna vidunderligt vackra trosbekännelse, antagen i Nicea 381. Dagens dikt på Barockbloggen:
 
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
 
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen * som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
 
och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.
Amen.
 
Konciliedokument formulerades snyggare förr, det är ett som är säkert.
Bach stora H-moll-mässa Credot, bygger på Nicenska trosbekännelsen. Här de vemodigt vackra Incarnatus est och Crucifixus (Tagit mandom  och Korsfäst)  :

*(grek. ὁμοούσιος)

Poesi i november

 
I november vill jag kura skymning med en god bok och det blir ofta en diktsamling. Först slök jag Landet utan lov av Bodils Malmsten, sedan omläsning av Lydia i lampans sken och Ett brev till min älskade av Ylva Eggehorn, de två är nog vad man ka kalla mina egna hovpoeter. De skriver som om det var till mig hela tiden, precis som en drottning hade sina hovpoeter till att skriva poesi till henne.
 
Men inte smeker de mig medhårs, mina hovpoeter, de får mig fastmer att tänka till på samma sätt som jag sitter till på Chateau för att något nytt ska hända under ridpasset. Malmsten och Eggehorn får mig att sitta till i mitt liv och förändra riktning när det börjat gå åt fel håll eller står alldeles still.
 
Jag sitter till i livet när Malmsten påminner mig om livets förgänglighet och förunderlighet när hon skriver om hur en långt framtida arkeologisk utgrävning hittar oss som dött "i bärnsten bevarad":
 
"[…]Hur kunde dom leva
  Hur tordes dom bara
Ett sådant självmod […]"
 
Malmstens svartsyn är allt jag behöver för att orka en dag till, medan jag blir trött av alla självhjälps-tips om att tycka om mig och affirmera hur bra jag är. Hennes kollektivism, att det är tillsammans vi är "ett folk som iddes/ stiga upp och borsta tänderna" är så uppfriskande i denna egoistiskt egocentriska tid. Jag vill inte stå i centrum, det är så trösterikt att läsa om en liten hög med råttor i djuraffären: "En liten klunga däggdjur slumrar/ i den kroppsvärme som smälter glas.".
 
"Vi har bara varandra" och det är inte så bara!
 
Då stämmer förstås John Donne in :
"No man is an island,
Entire of itself,
Every man is a piece of the continent,
A part of the main.
"
 
Sedan läser jag Ylva Eggehorn, min andliga moder, utan henne och Lina Sandell skulle min tro inte ha fått ord:
" Allt jag vill skriva blir bara fragment, stammanden, Jag blir så trasig inombords av alla avbrott. tango för en varghona; man stegar fram och tillbaka över dansgolvet, laddad med energi."
 
"Och allting visar sig ha varit väntan
på jägarens gestalt i sista gläntan:
de andra kunde fly. Men inte vi."
 
Så skriver mina hovpoeter mitt liv som Dowland skrev för drottning Elizabeth I och nu också för mig:
 

 
 
 

Allhelgonamusik II

"In Paradisum" ur Requiem av Gabriel Fauré framförd av King's College Choir i Cambridge blir dagens allhelgonamusik. Jag minns en lycklig parentes i mitt liv i Cambridge där jag bad med i evensongs på kvällarna med gossar från denna kör som försångare i denna katedral. Andliga sånger i P1 avslutades med denna sång idag på Alla själars dag och jag vill absolut dela med mig till mindre morgonpigga:
 

Alla själars dag

 
Ett ljus för alla som dött i Björkforsbygden sedan förra hösten
 
I kyrkoåret skiljer man på helgonen och alla andra som dött. Jag skulle näppeligen bli helgonförklarad så jag är glad att denna dag, Alla själars dag, finns. Kanske någon kommer att sakna mig allhelgonahelgen efter min död och då firas alla som dött, inte bara de helgonlika. Då får de tända ett ljus också för mig.
 
Att fira och minnas helgon är ju egentligen väldigt naturligt, vem vill inte minnas Nelson Mandela eller Moder Teresa för att själv bli inspirerad till goda gärningar. Men det är stort att minnas alla som dött, helgonlika som otrevliga, genomsnälla som elaka. Kanske behöver speciellt de elaka och otrevliga en sådan dag. En människas död kan ju innebära att folk känner stor lättnad. Kanske ingen vill tända ett ljus för en viss människa. Då gör kyrkan det.
 
Kyrkans bidrag till mänskligheten handlar ju i mycket om att alla ska få ett ljus och en tanke oavsett om vi förtjänar det. Jag minns hur min gode vän Jafar skrattade och grät av glädje när hans och landets plågoande Ayatollah Khomeini dog. Denne massmördare och inspiratör till tortyr och förtryck saknades inte av alla dem som mist livsglädje och anhöriga eller tvingats fly Iran. Då är det stort att kyrkan tänder ljus även för honom.
 
Jafar skulle inte hålla med. Men jag som vet att det finns en massa skräp i mig som skulle kunna få fritt spelrum om jag kom i en sådan maktposition som Khomeinis där ingen vågar säga emot och tillrättavisa om man gör dumheter, tycker det är en fin kärlekshandling att minnas ALLA som dött.
 
Livet är ingen småsak och det förtjänar att uppmärksammas när en kär eller hatad människa dör. Vi tänder inte ett ljus för det onda Khomeini gjorde men för den lille nyfödde Khomeini som tog emot livets gåva en gång, sparkade i sin mammas mage och föddes. Att han sedan valde fel väg i livet gör inte det mirakel mindre att han en gång föddes naken och helt beroende av andras omsorg. För den nyfödde Khomeini bör vi tända ett ljus, kanske gör det att en och annan nyfödd som kunde blivit en ny Khomeini i stället blir en ny Moder Teresa.
 
Jag vill åtminstone försöka.
 
Här en sång från Pauls Simons skiva The Rhythm of the Saints (Helgonens rytm)som handlar om livets helighet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Helgons dag

Ljusbäraren i Björkfors kyrka Alla Helgons dag 2014
 
Det är en alldeles speciell helg för mig denna dubbelsöndag. Dels började mitt liv som en medveten kristen just en allhelgonahelg för mycket länge sedan i Gällivare kyrka. Dels är det många att minnas en dag som denna och i år pappa som dog veckan före Allhelgona förra året.
 
I dag var vädret så det påminde lite om den där helgen när jag var 14 år och var på allhelgonaläger i Gällivare. Det var kallt och frostigt som idag. Vi var på ungdomsskväll i Missionskyrkan i Malmberget  vi lyssnade på Pelle Karlsson, Jesus Christ Super Star och Bob Dylans Slow Train Coming på vinyl och vi sjöng "Varje natt och varje dag för mig närmare dig, varje litet andetag för mig närmare dig. Närmre din himmel, närmre din verklighet närmre dig min Herre, närmre din himmel närmre ditt paradis, närmre dig min Herre."
 
Och så gick jag fram till nattvarden i Gällivare kyrka och hörde någon som tydligt sa till mig: " Jag har kallat dig vid namn, du är min." när jag tog emot vinet. Då visste jag inte att det var ett ord ur profeten Jeremias bok i Bibeln. Men jag förstod genast vad det betydde och jag har sedan den dagen aldrig tvivlat på att Jesus har ett ärende till mig och med mig. Jag hade för första gången hört Gud tala till mig med ord och en röst som inte kan beskrivas, varken kvinnlig eller manlig, inte högljudd eller viskande, inte ens vacker bara självklar och genomträngande.
 
Efter den stunden har Herrens måltid betytt enormt mycket för mig och jag längtar alltid till det bordet. Jag tycker en gudstjänst kan klara sig utan musik, fast jag är musikälskare, utan predikan, fast jag är en språknörd och utan psalmsång, som jag innerligt älskar att sjunga med i. Men en gudstjänst känns halv utan Herrens måltid.
 
 
Årets kalla allhelgonamorgon med Signe och hundarna med frostig mark och frostiga träd, som den gången i Gällivare/Malmberget för länge sedan.
 
 
 
 

Riddarskola

Idag blev det riddarskola på hästryggen, var annars. Aron ville testa att plocka upp saker med lans från Chateaus rygg:
 
Tyvärr finns inga bilder av detta styrkeprov för då behövde han assistans av en väpnare (mamma Barock-Olga) och snart blev han trött i lansarmen, det är tungt att vara riddare även om man har en duktig häst.
 
 
 

Barnridning

Jag tycker barn ska få rida och rida rätt från början. Jag tycker inte attd et är försvarbart att barn ska lära sig fel och sedan använda hela livet till att lära om. Då är det bra med en häst som Chateau att träna på. Idag var hon dessutom piggare än vanligt och lyssnade på ännu mindre hjälper hon hade också vant sig vid nya bettet och verkar gilla det.
 
Jasmine fick sitsträna idag och då slår inget min sadel i spansk stil stigbyglar är ju ändå inte användbara i balansträning. Riddar Aron fick leda Chateau.
 
 
 

Skönheten och godheten, Chipmunkarnas bidrag till denna blogg III

Kaspar Memberger d.ä (ca. 1555 – 1618) målade en serie bilder om Noas ark detta är del 1 och 2 målade 1588 först Byggandet av arken där hela familjen hjälps åt klädda i vackraste söndagsstassen och sedan ser vi det klassiska motivet när alla går ombord. Hela serien ser ni här och den avslutas med: Maria och Jesus-barnet
 
Bibeln är ofta skriven med det retoriska greppet tes-antites. Antitesen till Lemek, med sina två hustrur och sin självförhävelse både över Gud och sin anfader Kain heter också Lemek. Denna anti-Lemek blir 777 år gammal * och verkar inte ha tagit sin namne Lemeks sedvänja att "ta sig" flera fruar och i stället för att bli pappa till den förste vapensmeden blir han pappa till Noa, som betyder tröst och räddar hela skapelsen med sin ark.
 
Noa är en människa som har kontakt med himlen , det är därför han börjar bygga båten långt innan regnmolnen skockar sig och han hinner samla in de djur som inte lever i vatten:  "Av de rena fyrfotadjuren och av de fyrfotadjur som inte är rena, av fåglarna och av allt det som krälar på marken kom ett par av varje art in till Noa i arken". Jag föreställer mig en storm, ett piskande regn och en ark som flyter omkring på vågorna lika trygg som påsen i American Beauty, för det är en lika välvillig vind, den vind som blåste över vattnen när Gud sade sitt "Ljus bli till!"
 
Samma vind är det som agerar när regnet upphört: "Då tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som var med honom i arken. Han lät en vind blåsa över jorden och vattnet började sjunka undan." Vinden leder arken på grund på berget Ararat och så klarade sig Noas familj och djuren som han samlat in i tvåflodslandet och vinden vilade på den rentvättade bergssluttningen.
 
  Den välvilliga vinden som blåser vart den vill fann en dag vila hos en nyförlovad flicka i den lilla staden Nasaret i den romerska provinsen Judéen. Senare följde samma medvind henne och hennes man till en annan stad i landet, till staden som kallas brödhuset-Betlehem. Där födde hon ett barn som fick namnet Emanuel-Gud med oss och Jesus – Gud räddar och befriar.
 
Här har arken strandat
 
Det står en stjärna över Betlehem,
och hela världen har stannat.
Oxen och åsnan,
de lärda främlingarna och de
enkla vallpojkarna,
gråsuggan vid tröskeln och eldflugan
som ksymtade i mörkret,
cikadorna från ingenstans och
igelkotten under trappan,
till och med enhörningen i sässkap med en sädesärla och en snigel
har hejdat sig.
Här har arken strandat
oerhört
med sin tunga last av frid.
                                       Ylva Eggehorn ur Jesu älskar dig
 
 
 
 
*Att hans levnadsår var det heliga talet 7, multiplicerat med 111 så sjuan upprepas tre gånger, är nog inte en slump. Primtal har tidigt räknats som speciella och matematikens mysterium sågs som närmast gudomligt under forntiden och antiken. Dessutom räknades talet 7 som heligt och fullkomligt eftersom det var summan av jordens tal 4 och himlens tal 3. Barock-Bloggen, som alltid sätter en ära i att vara otidsenlig, tillhör förstås dem som fascineras av matematikens skönhet och i  litteratur av denna ålder är ytterst lite ren slump så Lemeks ålder är en viktig detalj i berättelsen.
 
 
 
 
 

Haghäng


Som jag skrivit tidigare är det så mysigt att ha hästarna hemma så vi umgås med dem i vardagen. Nu har deras vinterhage varit vårt hängställe utomhus, vi eldar ris från sommarens skogsröjning och det blir naturligt att samlas kring härden både för oss som bor här och våra besökande.
 
Vi blir en naturlig del av hästflocken och hästarna blir en naturlig del av familjen. Många undrar hur jag hinner och orkar med hästarna i vardagen som är ganska pressad, men det är som att undra över hur jag hinner med mamma eller orkar med barnen, de är min familj. Utan dem vore mitt liv fattigare och de som känner mig väl vet att inget får mig så glad och pigg som en stunds samvaro med mina hästar.
 
Nu när vinterhagen är på plats är hela familjen likadan, speciellt Herr Bråddjup tar varje tillfälle i akt att elda en stund och promenera med hästarna, Smilla hänger med oss när vi pysslar i hagen som en trogen hund.
Smilla vill förstås vara med och pussas.
 

Backträning

Vi har perfekt mark för styrketräning av hästar, branta backar med nedfallna träd och gropar att undvika eller hoppa över. Här tränar Jasmin i backe med Chateau:

Smilla galopperar och studsar runt i vinterhagen många gånger varje dag:
 
 
 

RSS 2.0